Home // Het museum // Publicaties

Museumpublicaties

Het museum kent drie publicatiereeksen: het publiekstijdschrift Straatgras (sinds 1989), het wetenschappelijke jaarbericht Deinsea (sinds 1994) en de Stadsecologische Reeks (sinds 1994, onregelmatig verschijnend). De inhoud van Straatgras en Deinsea staat bijna volledig digitaal (in PDF) op deze website. De boeken uit de Stadsecologische Reeks zijn uitsluitend als hard-copy te bestellen. Behalve deze vaste reeksen, heeft het museum speciale publicaties, bij tentoonstellingen en/of evenementen.

Straatgras
Deinsea
Stadsecologische reeks