Home // Het museum // Publicaties // Stadsecologische reeks // Stadsecologische reeks 3

Stadsecologische reeks 3

Stadsecologische Reeks 3: Stadsecologie
de stedelijke omgeving als ecosysteem - 
Jelle W.F. Reumer 
uitgave: Natuurhistorisch Museum Rotterdam 2000

Het boek STADSECOLOGIE is een eerste poging om voor het Nederlandse taalgebied een omvattend overzicht te geven over het vakgebied van de stadsecologie, een in Nederland betrekkelijk nieuw wetenschapsgebied met duidelijke maatschappelijke componenten. De natuur in de stedelijke omgeving is immers dichterbij de meeste mensen dan welke andere vorm van natuur ook. Toch weet men vaak meer over de natuur in tropische regenwouden of koraalriffen dan van de natuur in de achtertuin of het stadspark. Door onderzoek te richten op de stedelijke omgeving krijgen we niet alleen meer inzicht in onze directe woonomgeving, maar ook kennis over ecologische processen in het algemeen. STADSECOLOGIE is geschreven voor een breed publiek en kan ook dienen als informatiebron voor het voortgezet onderwijs.

inhoud Stadsecologie:

- vooraf

- inleiding
I.1 wat is stadsecologie?

I.2 een nieuw ecosysteem

I.3 meer dan biologie?
II abiotische aspecten van het stedelijk systeem

II.1 de bodem

II.2 water

II.3 de temperatuur in de stad

II.4 wind
II.5 de gebouwen: nesten en rotsen
III de stad als onderzoeksgebied
IV biotopen in de stad

IV.1 openbaar groen

IV.2 braakliggende terreinen

IV.3 daken als biotoop
IV.4 muren als biotoop

IV.5 wegen en andere lijnen in het landschap

IV.6 urbanofiel - urbanofoob
V stadsflora

V.1 bomen in de stad

V.2 adventieven
VI stadsfauna

VI.1 zoogdieren

VI.2 vogels

VI.3 weekdieren
VII het binnenmilieu
VII.1 abiotische aspecten en verontreinigingen van het binnenmilieu

VII.2 het huisstofecosysteem

VII.3 nog meer fauna in huis
VIII biotoopkartering
IX literatuur
IX.1 algemene naslagwerken 

IX.2 overige literatuur

Het boekje is te koop in de museumwinkel voor Euro 13,50